Park maszyn

Działalność charytatywna

Dane kontaktowe

Biuro handlowe:

ul. Potrzebna 52b
02-448 Warszawa
tel.: (022) 424 15 15
fax: (022) 425 98 33

e-mail: biuro@eurokop.eu


Budowa obwodnicy Kielc Rozbudowa drogi S7

 Firma Eurokop Sp. z o.o. Rozpoczęła prace przy budowie dróg dojazdowych oraz serwisowych przy budowie obwodnicy Kielc.

Zakres wykonywanych prac:
- Korytowanie profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Nasyp
- Stabilizacja gruntu cementem 1,5 Mpa
- Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego
- Roboty melioracyjne

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy:

 

 
 


Realizacje