Park maszyn

Działalność charytatywna

Dane kontaktowe

Biuro handlowe:

ul. Potrzebna 52b
02-448 Warszawa
tel.: (022) 424 15 15
fax: (022) 425 98 33

e-mail: biuro@eurokop.eu


Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę i wyposażenie siedziby „Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii” na działce Politechniki Warszawskiej zlokalizowanej przy al. Armii Ludowej pomiędzy gmachem Wydziału Inżynierii Lądowej, a budynkiem biurowym „Focus”. Projektowany gmach będzie budynkiem sześciokondygnacyjnym o pow. 12 tys. m2. W budynku zlokalizowane będą laboratoria badawcze z zakresu zarządzania i organizacji procesów innowacyjnych oraz zagadnień związanych z transferem technologii. Laboratoria oraz infrastruktura towarzysząca, które powstaną w wyniku realizacji projektu, będą tworzyły platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz sferą B+R, co przyczyni się do zwiększenia transferu wiedzy i technologii do gospodarki. 

Realizacje